Friday, May 08, 2009

Ryohei Ueda


Trưởng môn Ueda rất giận, mặc cho Ryohei là con cháu và người nhà can ngăn, nhưng trưởng môn vẫn tức giận muốn đuổi Ryohei khỏi võ đường. Cậu bé Ryohei khóc ròng nhưng ánh mắt vẫn lộ ý chí. 
Ryohei quỳ trên tuyết, đầu cúi xuống chạm sát 2 tay đang đặt trên mặt đất.


Con không có chỗ nào để đi cả !


Con muốn sống giống như một con người !
Và việc có thể giúp con sống như một con người ...
Chỉ có múa kiếm mà thôi !

No comments:

Post a Comment

Có người gửi nhận xét trong aimLIVE.blogspot.com của bạn