Sunday, July 19, 2009

Đổi đời trong 59 giây

Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào, chẳng hạn để ảnh người thân yêu trong ví, cũng có thể làm thay đổi cuộc sống nhàm chán của bạn và đem lại hạnh phúc to lớn.
"59 Seconds: Think a Little Change a Lot" - Richard Wiseman
Cuốn sách cho biết cách tốt nhất để tránh ngoại tình là để một bức ảnh của bạn đời trong ví. Ngoài ra, một bức ảnh của một em bé xinh xắn trong đó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng lấy lại chiếc ví nếu nó bị mất.
Wiseman cũng cho rằng cách tốt nhất để hâm nóng cuộc trò chuyện là đề cập đến con vật nuôi yêu thích của bạn.
Và đây là những bí quyết khác mà ông đưa ra: